Scholen van Morgen Tienen

Realisatie (in DBFM) in het kader van het scholenproject ‘Scholen van Morgen’ van de bouw van een nieuwe schoolgebouwen (9.019 m²) met sportinfrastructuur te Tienen (in THV).

Bouwheer: DBFM Scholen van Morgen
Architect: ELD/CPA Scholenbouw
Periode: 2016