OCMW serviceflats Tervuren

Bouw van 42 serviceflats in Tervuren in het kader van de PPS Koninklijke Moestuin.

Bouwheer: OCMW Tervuren & Vure Hasselt
Architect: Jaspers-Eyers Architects Brussel
Periode: 2013