Bayer Diegem

Voor het nieuwe kantoorgebouw van Bayer in Diegem werden verschillende duurzame technieken toegepast. Van Den Briele nv, zusteronderneming van Democo nv, installeerde er onder meer een BEO-installatie (Boorgat Energie Opslag). Hierbij wordt, afhankelijk van het seizoen, warmte onttrokken of geleverd aan de bodem. Met behulp van BKA (BetonKernActivering) wordt de gebouwmassa thermisch geactiveerd (stralingsenergie).

Gezien de lage regimetemperaturen is dit een zeer energiebesparende installatie. Het sanitair warm water wordt via een warmtepomp voorverwarmd. Op het primair circuit wordt het water/glycolmengsel terug in dezelfde leiding gestoken wanneer de installatie in koudevraag staat. Immers de warmtepomp koelt het medium af en dit komt ten goede aan het "free-chilling" principe.

Bouwheer:
Architect:
Periode: 2009