Aquafin RWZI Wimmertingen

Bouw van een waterzuiveringsinstallatie te Wimmertingen.

Bouwheer: AQUAFIN NV
Architect: Libost Groep Hasselt & Technum NV
Periode: 1997