Cegeka & Provincie Limburg

Bouw van een dubbele nieuwbouw van ongeveer 35m hoog bestaande uit 7.800 m² kantoorruimte en drie ondergrondse niveaus parking (7.600 m²) in opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt voor toekomstige gebruikers Cegeka en het provinciebestuur van Limburg.

Bouwheer: Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt
Architect: 50°N5°E Holistic Architecture Hasselt
Periode: 2010