Utiliteitsbouw

Projecten van openbaar nut en utiliteitsbouw vragen een specifieke kennis en aanpak. Ziekenhuizen, scholen, brandweerkazernes, sport- en culturele complexen, … elk gebouw heeft zijn eigenheden en specifieke programma van eisen. Het vraagt kunde om die te rijmen met het vooropgestelde budget en termijn. Ons referentie-overzicht – dat de meest uiteenlopende voorbeelden bevat – bewijst dat Democo in de utiliteitsbouw succesvolle eindresultaten boekt.

Ook op de vraag van de overheid naar alternatieve financieringsvormen of publiek private samenwerkingen (PPS) heeft Democo een gepast antwoord. Vanuit onze DBFM-afdeling bieden we maatwerk. Dat vertaalt zich al in toonaangevende referenties in PPS-projecten. Ontdek zeker de stelplaatsen voor De Lijn, de Scholen van Morgen of de sporthallen voor de Vlaamse overheid.

Onze referenties