Duurzame gebouwen

In de toekomst bouwen we alleen nog duurzame en energiezuinige gebouwen. We leggen ons al geruime tijd toe op het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en onderhouden van duurzame gebouwen. Zo hebben we uitgebreide kennis en ervaring kunnen opbouwen in de meest uiteenlopende technieken. Onze interne duurzaamheidsadviseur analyseert en adviseert ieder project op zijn haalbaarheid en best beschikbare technieken.

Passieve gebouwen

Ook passieve gebouwen hebben voor ons geen geheimen meer. Aandacht voor luchtdichtheid en verzorgde isolatie zijn zowel bij onze projectleiding als arbeiders parate kennis. Technieken als zonwering, een bodemenergieveld, betonkernactivering, warmterecuperatie of adiabatische koeling weten we feilloos in projecten te integreren.

Onze kennis en partners zorgen voor een energievriendelijke en kostefficiënte (o.a. subsidies) uitvoering van elk bouwproject. Zowel voor nieuwbouw - in een pril stadium of ver gevorderd - als renovatie kan Democo concepten voor passieve gebouwen of zelfs nulenergiegebouwen uitwerken. Dat bewezen we met AXA Treurenberg al in de praktijk.

Onze referenties