Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Democo levert bewuste inspanningen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. We optimaliseren onze prestaties om de ecologische voetafdruk te verkleinen en we zetten sterk in op veiligheid, zowel voor onze eigen medewerkers en onderaannemers als voor de omgeving van onze bouwprojecten.
Tot slot engageren we ons voor mens en maatschappij. Dat vertaalt zich in het ondersteunen van enkele goede doelen. Zo zijn we bijvoorbeeld structureel partner van ‘Een Hart voor Limburg’

Evenwicht

In een wereld die voortdurend evolueert wil Democo – door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen – zijn steentje bijdragen aan het bereiken van een evenwichtigere balans tussen economische, milieu- en maatschappelijke belangen, duurzame oplossingen stimuleren en zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de toekomstige generaties.