Bouw nieuw politiecommissariaat Oostende gegund aan THV Democo-Willemen GC

De lokale Politie Oostende beschikt over een 325-tal medewerkers, met een dienstverlening voor 70.000 inwoners, plus toeristen en tweede verblijvers. Een nieuw en functioneel politiecommissariaat drong zich op.

Het AGGB werkte hiervoor samen met Farys/TMVW, waarbij een onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking werd doorlopen volgens het ‘Design, Build and Finance’-principe. Dit  betekent dat de aangestelde aannemerscombinatie THV Democo – Willemen General Contractor nu instaat voor het ontwerpen, het bouwen en de financiering.

Zij zullen het commissariaat – vanaf de ingebruikname – verhuren voor een periode van 30 jaar aan het AGGB. Na die periode van 30 jaar worden het gebouw en de grond eigendom van het AGGB. De jaarlijkse vergoeding die AGGB aan de THV Democo-Willemen General Contractor moet betalen, bedraagt 791.463,62 euro. Het AGGB zal op zijn beurt het gebouw verhuren aan de Lokale Politie Oostende.

De locatie van het nieuwe commissariaat vormde een onderdeel van de opdracht. Het nieuw politiecommissariaat komt in de Lijndraaiersstraat ter hoogte van de Luftschutzbunker, centraal tussen het Mercatordok en het Maria-Hendrikapark.

Voor het ontwerp van het politiecommissariaat ging de THV Democo – Willemen General Contractor een samenwerking aan met Architectenbureau Van Acker & Partners en De Smet Vermeulen architecten. De aannemers werkten al meermaals samen, ook in Oostende waar ze het woonproject Bootsman ontwikkelen en bouwen op de voormalige kazerne Bootsman Johnson.

Het ontwerp maakt een mooie combinatie tussen de functionele indeling en de behoefte aan een gebouw waar het aangenaam werken is. Het is een vrijstaand kantoorgebouw, waarbij een eventuele aanbouw constructief al eenvoudiger werd gemaakt, mocht een uitbreiding in de toekomst nodig zijn.

Het is ook een duurzaam en energievriendelijk gebouw. Er wordt gewerkt met warmtepompen en zonnepanelen en de parking van de dienstvoertuigen krijgt een groendak.

Een voorbijganger in de Lijndraaiersstraat loopt langs het onthaal, de werkplekken van de interventiepolitie, de dienstingang en de transparante dienstvoertuigenparking. Ondanks de vele beveiligde en gesloten ruimtes in het gebouw, is het een levendige en communicatieve straatgevel. De gebruikte materialen worden afgestemd op de aangrenzende gebouwen van Bootsman-Johnson, is zeeklimaatbestendig, robuust en vandalismebestendig. De parking voor de dienstvoertuigen is op zijn beurt strategisch gepositioneerd op het terrein om vlot aan- en afrijden te garanderen. Een groendak zal de wagens aan het gezicht van de omwonenden onttrekken.

Het nieuw politiecommissariaat moet alle diensten, met uitzondering van de gedecentraliseerde wijkcommissariaten, samenbrengen onder hetzelfde dak. ‘Dit kan de efficiënte samenwerking tussen onder andere de interventiepolitie en de recherche enkel ten goede komen. Ook de diensten van de directie beheer, de stafdiensten en de korpsleiding zullen vanuit dit moderne en uitgekiende commissariaat instaan voor de politiezorg voor onze bruisende kuststad. Van de 325 personeelsleden van het korps zullen ongeveer 250 collega’s van de nieuwe infrastructuur gebruik maken.’, bevestigt Korpschef Philip Caestecker.

Het project voorziet een verhuis eind 2018, begin 2019.

Bouw nieuw politiecommissariaat Oostende gegund aan THV Democo-Willemen GC
Bouw nieuw politiecommissariaat Oostende gegund aan THV Democo-Willemen GC