Democo start bouw nieuw provinciehuis Antwerpen

Op de persconferentie gisteren werd door het provinciebestuur van Antwerpen het startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe provinciehuis van Antwerpen. De opdracht voor de algemene bouwwerken werd gegund aan het consortium Democo-Denys ! 

 

In september 2013 startte de afbraak van het oude provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei, dat hopeloos verouderd was en tal van gebreken toonde. In 2017 zal er een compacte en duurzame nieuwbouw in de plaats staan. Dat gebouw zal ruimschoots voldoen aan alle moderne eisen op vlak van energie, comfort, toegankelijkheid en veiligheid.

 

Een markant ontwerp

Het nieuwe provinciehuis werd ontworpen door Xaveer De Geyter Architects en wordt een markant gebouw. Kenmerkend aan het ontwerp is de zwenking in het torengebouw. Die vorm is ook functioneel : door het gebouw te laten wegdraaien komt er geen schaduw op de naastgelegen gebouwen. Zo komt er minder zon maar meer noorderlicht binnen op de grote open  verdiepingen. Ook de driehoekige ramen geven het  gebouw een aparte toets. 

 

Naar functionele indeling toe is er een combinatie  gemaakt van een congresgebouw in de 'voorbouw' en  een kantoordeel als torengebouw. De voorbouw bestaat  uit 2 verdiepingen : een half verzonken verdieping met  auditorium, tentoonstellingsruimte, lobby en raadzaal,  en op de eerst verdieping een congresruimte.  Het balkvormig volume heeft een volledig lichtreflecterende glasgevel. Zo wordt het een glazen  paviljoen in het park, waarin spiegeling en transparantie  elkaar afwisselen.

 

Ruimte optimaal benut

In de nieuwbouw zullen ongeveer 860 mensen werken : medewerkers van de centrale administratie en de provinciale beleidsorganen. Het nieuwe provinciehuis zal een gelijkvloers en 14 verdiepingen tellen en wordt bijna 58 meter hoog. Het wordt kleiner in oppervlakte dan het  oude provinciehuis maar de ruimte wordt optimaal  benut.

 

Een duurzaam gebouw

In dit project is in alle opzichten over duurzaamheid nagedacht. Het terrein wordt opgenomen in een ruimere visie rond gebruik van groene ruimte in de stad. Het gebouw is uiterst compact met hoogwaardige isolatie van de gevels, intensief groendak op de ondergrondse parking en gebruik van regenwater voor sanitaire voorzieningen. De gevel is maar voor 40 % beglaasd om opwarming door zonnewarmte te verhinderen. Verwarming en koeling van het gebouw gebeuren met een installatie voor boorgat-energieopslag (BEO), een duurzame geothermische techniek. Op het dak tenslotte komen er panelen voor de productie van elektriciteit. Het gebouw zal bijna energieneutraal zijn en daarmee de grootste passiefbouw in ons land !

 

Meerwaarde voor de buurt

Doordat het nieuwe gebouw zeer compact wordt, betekent dit meer ruimte voor de groene omgeving errond. De parking (voor 312 auto's en 389 fietsen) komt volledig ondergronds. Ook buurtbewoners mogen van deze ondergrondse parking gebruik maken. Daarnaast komt er ook een pad voor voetgangers en fietsers dat de Koningin Elisabethlei met de Harmoniestraat verbindt.

               

Timing

De afbraakwerken van het oude provinciehuis zijn ondertussen afgerond en de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe provinciehuis zijn gestart zodat er  tegen 2017 een nieuw provinciehuis verrezen zal zijn. Dit project kadert perfect in de verdere groei van onze Antwerpse vestiging van Democo, met haar kantoren op het Antwerpse Zuid op amper een kilometer van de werf Provinciehuis Antwerpen.

Democo start bouw nieuw provinciehuis Antwerpen
Democo start bouw nieuw provinciehuis Antwerpen
Democo start bouw nieuw provinciehuis Antwerpen