be-MINE en Retail Estates realiseren 15.000 m² groot retailpark

be-MINE nv (LRM, DMI Vastgoed, Van Roey Vastgoed) en Retail Estates nv sloten op 10 april 2014 een samenwerkingsovereenkomst met het oog op de realisatie van een retailpark met een verkoopsoppervlakte van 15.000 m² waarvoor op 14 augustus 2013 een socio-economische machtiging werd verleend door de Stad Beringen. De partners zullen eerstdaags een projectvennootschap "Mijn Retail nv" oprichten die - na het bekomen van de vereiste vergunningen - streeft naar het opleveren van de winkelpanden in het derde trimester van 2015.

Door de samenwerkingsovereenkomst zet be-MINE opnieuw een concrete stap in de herbestemming van de voormalige mijnterreinen van Beringen. Met het aantrekken van Retail Estates verzekert be-MINE dat zowel het beheer als de verhuringen van de winkelpanden geconcentreerd blijven bij één partij en de lange termijn gesprekspartner voor stad Beringen en de lokale middenstand reeds in een vroeg stadium betrokken wordt.

In deze samenwerking zal be-MINE verantwoordelijk blijven voor de realisatie van het winkelproject tot en met de oplevering van de handelspanden en omliggende infrastructuur. Retail Estates zal instaan voor de volledige financiering vande bouwwerken (geschat op 11 mio EUR), maar mobiliseert tevens ook haar uitgebreid netwerk voor de commercialisatie en het beheer van het retailpark. De bouwwerken zullen uitgevoerd worden door de THV Mijnbouw (Democo-Van Roey).

Winkelen op be-MINE
be-MINE verkreeg in augustus 2013 een socio-economische vergunning voor 15.000 m² aan winkels. Er komt een cluster van een twintigtal winkels, geconcentreerd rond een ruime, centrale parking, met een gevarieerd aanbod voor zowel dagdagelijkse aankopen, als voor mode, interieur en elektro. De winkels zullen een minimale grootte van 600 m² hebben, oppervlaktes die zich niet in het centrum kunnen vestigen. De realisatie van dit aanbod zal een meerwaarde zijn voor de consument in Beringen die nu vaak elders zijn inkopen doet. 

Over Retail Estates nv
De vastgoedbevak Retail Estates nv is een nichebevak die rechtstreeks investeert in perifeer winkelvastgoed gelegen aan de rand van woonkernen of langs invalswegen naar stedelijke centra. Retail Estates nv koopt deze onroerende goederen aan bij derden of bouwt en commercialiseert winkelpanden voor eigen rekening. De panden hebben een bebouwde oppervlakte tussen 500 m² en 3.000 m². Een typisch winkelpand heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m².

 

 

be-MINE en Retail Estates realiseren 15.000 m² groot retailpark
be-MINE en Retail Estates realiseren 15.000 m² groot retailpark
be-MINE en Retail Estates realiseren 15.000 m² groot retailpark