Metamorfose Tinelsite Mechelen

Herwaardering door metamorfose van de Mechelse binnenstad

Tegen het najaar van2018 zal de Tinelsite, een stadsdeel in het noorden van de binnenstad van Mechelen - volledig heringericht zijn.

Om dit omvangrijke stadsvernieuwingsproject te realiseren werd een publiek-private samenwerking (PPS) in het leven geroepen. Na een intense procedure koos de stad voor het projectvoorstel van het samenwerkingsverband Edgar Tinel, bestaande uit 4 partners : de bouwheren DMI Vastgoed en Willemen RE en de aannemers Democo en Willemen GC en 10 studiebureaus en adviseurs.

De drie historische gebouwen van de rijkswachtkazerne blijven grotendeels behouden. Ze kregen de namen van oude rangen bij de politie : Adjudant, Brigadier en Sjampetterke. Naast de historische panden wordt Tinel verrijkt met vier nieuwe woongebouwen, genoemd naar vier vermaarde detectives : Maigret, Poirot, Holmes en Bakerville.

In totaal komen er een 80-tal nieuwe woningen : een 20-tal in de oude kazernegebouwen en een 60-tal in nieuwe gebouwen. Daarnaast wordt nog voorzien in drie commerciële ruimtes. Het wordt een unieke mix van woningtypes, zodat op Tinel verschillende doelgroepen kunnen samenleven. 

Onder de gebouwen Adjudant, Maigret en Poirot komt een ondergrondse parking met twee verdiepingen die plaats biedt aan 238 wagens. Daarvan zijn er 124 publieke parkeerplaatsen.

De Tinelsite krijgt tevens een combinatie van publieke, private en collectieve buitenruimtes. Het toekomstige Tinelpark zal bestaan uit twee parkdelen : de Predikherentuin en het Gendarmenhof met de grote esdoorns die blijven staan.

Dit najaar zal de bouwaanvraag voor Tinel ingediend worden. Tegen het najaar van 2018 moet de volledige Tinelsite heringericht zijn. 

Meer info op http://www.tinelmechelen.be/

Metamorfose Tinelsite Mechelen
Metamorfose Tinelsite Mechelen
Metamorfose Tinelsite Mechelen