be-MINE : eerste steenlegging WZC Sporenpark

De plannen voor de herontwikkeling van de mijnsite van Beringen krijgen een definitieve vorm. Na een heroriëntatie in 2013 werd een aangepast masterplan voor het project be-MINE uitgetekend. Met de eerste steenlegging van het Woonzorgcentrum  werd op woensdag 26 maart de start gegeven voor het residentieel woonproject op het voormalige houtpark van de mijn.

Dit 'Houtpark' heeft inmiddels een metamorfose ondergaan met de aanleg van de wegenis, fietspaden en infrastructuur waardoor het residentiële woonproject ontsloten is. Op het centrale sporenpark, verwijzend naar de geïntegreerde sporenbundels, heeft men een uniek zicht op de omliggende terrils en het bestaand erfgoed. Het zal een ontmoetingsplek worden van zowel de nieuwe functies van wonen en recreatie, als de link vormen naar de omliggende tuinwijk.

Met de eerste steenlegging van het woonzorgcentrum "Residentie Sporenpark", is een nieuw bouwproject opgestart. Aedifica, een beursgenoteerde vastgoedbevak gespecialiseerd in de huisvesting van senioren, treedt op als bouwheer en Senior Living Group, een kwaliteitsvolle speler in de ouderenzorg, zal het woonzorgcentrum uitbaten. Het centrum heeft een capaciteit van 110 woongelegenheden aangevuld met 17 assistentiewoningen. De bouw van het woonzorgcentrum wordt gerealiseerd door de THV Democo-Van Roey en de opening is voorzien in het voorjaar van 2015.

Verder zijn volgende projecten in uitvoering of zullen in de nabije toekomst gerealiseerd worden : het zwembad MijnZwemparadijs (is momenteel in uitvoering en zal openen in juni 2014), de bouw van een duicentrum Todi : een uniek concept van duikbeleving tussen de subtropische zoetwatervissen, een retailpark van 15.000 m² voor een 20-tal winkels (opening voorzien in 2015) en een klimtoren (avonturenberg met klim- en klauterparcours). 

Het volledige project is goed voor een investering van 150 miljoen euro en 500 jobs. De realisatie loopt over meer dan 10 jaar. 

De projectvennootschap be-Mine is een samenwerking tussen zusterbedrijf DMI Vastgoed en de Limburgse investeringsmaatschappij LRM en Van Roey Vastgoed. 

be-MINE : eerste steenlegging WZC Sporenpark
be-MINE : eerste steenlegging WZC Sporenpark
be-MINE : eerste steenlegging WZC Sporenpark