Nieuw passief jobhuis voor de actieve werkzoekende in Elsene

'Jobhuizen' of 'Huizen voor tewerkstelling' zijn er om werkzoekenden beter te begeleiden op de arbeidsmarkt. Zo'n jobhuis is bijzonder nuttig. De verschillende diensten die de werkzoekende bijstaan in zijn of haar zoektocht naar werk zitten immers onder één dak.

Om in Elsene alle diensten op één plaats te kunnen centraliseren werd een promotieopdracht gelanceerd door de Gemeente Elsene voor het ontwerp, bouw en financiering van een nieuw jobhuis. In maart 2012 haalde Democo de opdracht binnen.

Vervolgens ging het bouwteam - Democo, architectenbureau A2M, studiebureel technieken Crea-Tec en studiebureel stabiliteit Stubeco - van start met de samenstelling van de bouwaanvraag. Tijdens de ontwerpfase werd dit project tevens erkend als Voorbeeldgebouw 2013 door het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).

Het bouwterrein is 811 m² groot en is gelegen in het centrum van Elsene. Van dit terrein wordt 728 m² bebouwd en is er in totaal  2.452 m² nuttige oppervlakte, verdeeld over -1, een gelijkvloers en drie verdiepingen. Het is een passiefbouw waarbij - behalve de klassieke aandachtspunten van isolatie, luchtdichtheid en gecontroleerde ventilatie - voor het thermisch comfort beroep gedaan wordt op PCM's.

PCM's zijn materialen die door faseverandering warmte kunnen stockeren of vrijgeven. In wanden en plafonds worden capsules met deze materialen ingebouwd. Bij stijging van de temperatuur boven een bepaalde waarde, smelt het materiaal in de capsule en onttrekt zijn smeltwarmte aan de omgeving. Bij het afkoelen van de omgeving, tijdens de nacht, stolt het materiaal en geeft zijn stollingswarmte af aan de omgeving. De vrijgekomen warmte wordt via natuurlijke ventilatie afgevoerd. Op deze manier wordt oververhitting voorkomen zonder gebruik te maken van actieve koeling.

Ondertussen is de bouwaanvraag goedgekeurd en start Democo met de werken op 17 maart. Eind 2015 zullen de werkzoekenden vanuit het nieuwe jobhuis terechtkunnen voor hun zoektocht naar een nieuwe uitdaging. 

Nieuw passief jobhuis voor de actieve werkzoekende in Elsene
Nieuw passief jobhuis voor de actieve werkzoekende in Elsene
Nieuw passief jobhuis voor de actieve werkzoekende in Elsene