Democo goes GREEN

Als algemene aannemer specialiseert Democo zich al geruime tijd in de passief- en lage energiebouw. Begin 2013 werd beslist om alle bouwwerven op een duurzame en milieuvriendelijkere manier uit te voeren en werd er gekozen om de norm ISO14001 ter ondersteuning hiervan te implementeren.

Preventieadviseur Koen Avaux verklaart : "Onder het mom van 'begin bij het begin' hebben we de toenmalige situatie in kaart gebracht en vergeleken met de van toepassing zijnde wetgeving, om aan te kunnen tonen dat we geen inbreuken tegen de wetgeving plegen. Een heus huzarenstuk want de gewestelijke bevoegdheid van de milieuwetgeving maakt dat die oefening voor zowel het Vlaams, het Brussels als het Waals gewest gemaakt moest worden."

Een tweede luik bestond in het oplijsten van alle activiteiten in de kantoren, het magazijn en op de werven om een inschatting te kunnen maken van hun eventuele hinder op het leefmilieu en de omwonenden. "Een werf kan flink wat hinder voor de omwonenden met zich meebrengen. Deze hinder is divers en het kan gaan van leveringen van bouwmaterialen tot afbraakwerken, boor- en slijpwerken, enz. De oplijsting van beheersmaatregelen voor alle mogelijke, hinderlijke werkzaamheden helpt ons daarbij dit alles zo milieuvriendelijk en met zo weinig mogelijk hinder voor de leefomgeving uit te voeren."

In november 2013 werd het milieuzorgsysteem van Democo positief geauditeerd op de verschillende onderdelen van de norm en mogen we ons nu de trotse bezitter van het ISO 14001 certificaat noemen. 

Yves licht toe: "Het milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 is als het ware ook een springplank naar nieuwere, duurzame innovaties en ontwikkelingen. Het stimuleert het zoeken naar groene oplossingen voor bepaalde problemen. Van bij de start van een bouwproject worden diverse verbetervoorstellen onderzocht en daar maakt 'het milieu' nu ook steevast deel van uit. Tijdens de uitvoering van de werf worden energieverbruiken geregistreerd, afvalproductie verminderd en gesorteerd, enz.

"De hands-on mentaliteit binnen Democo maakt dat dit niet enkel bij geschreven procedures blijft, maar dat iedere werknemer binnen zijn/haar mogelijkheden een steentje bijdraagt in het milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen," besluit Yves Van Autryve, directeur Bedrijfsbureau. 

 

 

Democo goes GREEN
Democo goes GREEN