LEAN

Timing is cruciaal in een bouwproject. Efficiënt werken is een sleutel tot succes om afspraken binnen de afgesproken tijd na te komen.

Dat efficiënt werken kunnen we plannen. Volgens de principes van LEAN bouwen we het project al eens in gedachten. Tijdens dat fictieve bouwtraject maken de ontwerpers, hoofdaannemer, onderaannemers en eventueel leveranciers samen de bouwplanning op.

Door het bouwtraject samen te overlopen, leggen ze vroegtijdig conflicten bloot waar ze nog voor de start van de werken oplossingen voor kunnen zoeken. Tegelijkertijd worden tijdens het traject duidelijke afspraken gemaakt. Zo wordt veel tijd gewonnen tijdens de uitvoeringsperiode. Daar ligt de sleutel tot succes van LEAN werken.

Democo past deze werkwijze consequent toe in zijn bouwprojecten. We geven graag meer uitleg bij de resultaten en mogelijkheden van onze LEAN aanpak. Contacteer commercieel directeur Marc Vanhees (marc.vanhees / democo, be).