Duurzaam bouwen en teamwerk

Duurzaam bouwen is vandaag de regel. Democo zoekt in bouwteam naar de meest aangewezen materialen en technieken om een bouwproject volgens de gewenste normen te realiseren, of de klant nu kiest voor bijna-energieneutraal (BEN), nulenergie of BREEAM Excellent.

In een bouwteam samenwerking komt onze kracht als aannemer het best tot haar recht. We hebben al meerdere jaren ervaring in de grootste en meest complexe publiek private samenwerkingen (PPS) en Design & Buildformules (dBFM, DBFM, DBM).

In iedere samenwerking nemen we de opdrachtgever zijn zorgen maximaal uit handen. Dat kan onder meer door een totaalpakket aan te bieden of door technieken als BIM en LEAN toe te passen.