LG Antwerp Frankrijklei-Tabaksvest Antwerpen

Construction of an apartment building with 7 apartments and 1 commercial space in the Frankrijklei and reconstruction and construction of 4 new apartments and 1 commercial space in the Tabaksvest in Antwerp.

Client: LG Antwerp Kapellen
Architect: Veelaert Architecten Antwerpen
Period: 2013